داستان برند: هیتاچی، از تولید موتور الکتریکی تا ربات های انسان نما

داستان برند: هیتاچی، از تولید موتور الکتریکی تا ربات های انسان نما

هیتاچی یکی از باسابقه‌ترین و بزرگ‌ترین برندهای ژاپنی است که در طول سالیان دراز فعالیت، زمینه‌های گوناگون علمی و صنعتی را تجربه کرده است.