جک وایتهال به دواین جانسون در فیلم Jungle Cruise پیوست

جک وایتهال به دواین جانسون در <a href=فیلم Jungle Cruise پیوست”/>

جک وایتهال قرار است در کنار دواین جانسون در فیلم Jungle Cruise حضور پیدا کند.