جدول فروش فیلم ‏ها در شهرستان

نوشته جدول فروش فیلم ‏ها در شهرستان اولین بار در بانی‌فیلم پدیدار شد.