تلاش دارپا برای عقب کشیدن ساعت بیولوژیک سربازان

همشهری آنلاین: آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا،‌ (دارپا) به دنبال شیوه‌ای برای تغییر ساعت بیولوژیکی بدن است تا شامس بقای سربازان مجروح و روند بهبود آنها را افزایش دهد.