تصویب جریمه سنگین برای تخریب محیط زیست در مجلس امارات

همشهری آنلاین: مجلس فدرال امارات مصوبه جریمه یک میلیون درهمی برای تخریب محیط زیست و ریختن زباله‌ها را تصویب کرد.