تریلر هنگام عرضه بسته الحاقی Overgrowth بازی Skyforge

تریلر هنگام عرضه بسته الحاقی Overgrowth <a href=بازی Skyforge”/>

تریلر زمان عرضه بسته الحاقی Overgrowth بازی Skyforge منتشر شد که کلاس جدید بازی را به نمایش در می‌آورد.