تخمین آلودگی میکروپلاستیک‌ها واقعی نیست

همشهری آنلاین: در بررسی‌های جدید تاکید شده حجم میکروپلاستیک‌هایی که اقیانوس‌های جهان را آلوده کرده بیش از آنچه تصور می‌شود، است.