تبلیغ های تلویزیونی جدید فیلم Deadpool 2 منتشر شدند

تبلیغ های تلویزیونی جدید <a href=فیلم Deadpool 2 منتشر شدند”/>

شرکت فاکس قرن بیستم سه تبلیغ تلویزیونی جدید از فیلم Deadpool 2 (ددپول ۲) را منتشر کرده است.