تاریخ عرضه بازی Pixel Ripped 1989 با انتشار تریلری مشخص شد

تاریخ عرضه <a href=بازی Pixel Ripped 1989 با انتشار تریلری مشخص شد”/>

کمپانی ARVORE Immersive Experience با انتشار تریلری، تاریخ عرضه بازی واقعیت مجازی Pixel Ripped 1989 را مشخص کرد.