تاریخ انتشار بازی Street Fighter 30th Anniversary Collection اعلام شد

تاریخ انتشار <a href=بازی Street Fighter 30th Anniversary Collection اعلام شد “/>

کمپانی کپکام تاریخ انتشار و پاداش پیش‌ خرید بازی Street Fighter 30th Anniversary Collection را اعلام کرد.