تاثیر روزه بر روی بیماری های اعصاب و روان چیست؟

از نظر پزشکی، هر بیمار مبتلا به بیماری اعصاب و اختلال روانی که باید دارو مصرف کند و طبق تجویز روان‌پزشک مصرف دارو در طول روز برای وی ضروری باشد، مجاز به روزه داری نیست. در این مطلب بررسی کاملی در خصوص روزه و بیماری‌های اعصاب آورده شده است.