تاثیر رایحه‌درمانی با نعناع فلفلی بر تهوع بارداری

1766924885132894554941851611411466144199 - تاثیر رایحه‌درمانی با نعناع فلفلی بر تهوع بارداریپژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بررسی تاثیر رایحه‌درمانی با اسانس نعناع فلفلی بر تهوع بارداری دریافتند که اسانس نعناع فلفلی باعث کاهش تهوع بارداری می‌شود.
]]>