تاثیر “حال خوب” بر توسعه جنگل‌های جهان

همشهری آنلاین: محققان دریافته‌اند افزایش درآمد مردم و بهبود حس عمومی سلامت و نشاط ملی در کشورهای مختلف باعث افزایش وسعت جنگل‌ها در سرتاسر جهان شده‌است.