بیماری‌هایی که شخصیت شما را تغییر می‌دهند

13260171131501522081575965165642062543386 - بیماری‌هایی که شخصیت شما را تغییر می‌دهندطرز فکر و رفتار و احساس شماست که شما را می‌سازد؛ عادت‌ها، خصلت‌ها و شیوه‌ی واکنش شما به دنیای اطراف‌تان بخش بزرگی از شخصیت شما را شکل می‌دهد. ممکن است خلق و خو و برخی از عادت‌های شما به مرور زمان تغییر کند، اما چیزهایی در وجودتان هست که دست نخورده باقی می‌ماند. یک سری از بیماری‌ها می‌توانند شخصیت شما را تحت تاثیر قرار دهند و وادارتان کنند طوری رفتار کنید که دور از شخصیت شماست.
]]>