بیماری‌هایی که بر خلق‌وخو موثرند

169162124155832494120034102952502621422936 - بیماری‌هایی که بر خلق‌وخو موثرندشکایت بیماران، همیشه از دردهای جسمی نیست، بسیاری از آن ها از این موضوع گله مندند که چرا اغلب احساس زودرنجی و بی حوصلگی دارند، چرا نمی توانند احساسات و حالات روحی خود را کنترل کنند و …. در چنین مواردی اگر وجود افسردگی یا یک بیماری روحی در فرد رد شود، پزشک به یک بیماری جسمی مشکوک خواهد شد. بیماری های زیادی وجود دارند که می توانند خلق و خوی فرد را تحت تأثیر خود قرار دهند که در این جا برخی از نمونه های جدی را بررسی خواهیم کرد.
]]>