بهترین داستان در بازی ها؛ از مکس پین تا متال گیر

بهترین داستان در <a href=بازی ها؛ از مکس پین تا متال گیر”/>

در تاپ فایو این قسمت مروری خواهیم داشتیم بر پنج بازی که با تک‌تک داستان‌های‌شان زندگی کردیم، ازشان چیز یاد گرفتیم و هیچ‌وقت فراموش‌شان نخواهیم کرد.