بلند‌ترین صدای تاریخ ناشی از چه بود؟

همشهری آنلاین: زمین در آگوست سال ۱۸۸۳ بلند‌ترین صدایی که در طول تاریخ ثبت شده‌است را از خود ایجاد کرد.