برنامه سازمان جهانی بهداشت برای حذف چربی‌های ترانس

همشهری آنلاین: سازمان جهانی بهداشت برنامه‌ای را برای کمک به کشورها برای حذف کردن چربی‌های مصنوعی ترانس از منابع غذایی تا سال ۲۰۳۰ جهانی اعلام کرده است.