ببینید | روستای بدون زباله در ژاپن

همشهری آنلاین: روستای بدون زباله در ژاپن را در ویدئوی زیر ببینید.