بازی Subaeria با چند هفته تاخیر منتشر می‌شود

<a href=بازی Subaeria با چند هفته تاخیر منتشر می‌شود”/>

نسخه‌ی رسمی بازی Subaeria با کمی تاخیر منتشر خواهد شد.