بازی GTA V پر سودترین محصول سرگرمی تاریخ شد

<a href=بازی GTA V پر سودترین محصول سرگرمی تاریخ شد”/>

GTA V موفق به ثبت رکوردی باورنکردنی در زمینه سوددهی محصولات سرگرمی شده که دستیابی به آن بسیار سخت خواهد بود.