بازی واقعیت مجازی Paper Valley به فروشگاه آکیولس اضافه شد

<a href=بازی واقعیت مجازی Paper Valley به فروشگاه آکیولس اضافه شد”/>

به تازگی بازی واقعیت مجازی Paper Valley به Oculus Store افزوده شده و به این مناسبت تیم توسعه دهنده بازی تریلری از این اثر منتشر کرده است.