بازی بتل رویال کلیف بلزینسکی با نام Radical Heights معرفی شد

<a href=بازی بتل رویال کلیف بلزینسکی با نام Radical Heights معرفی شد”/>

استودیوی Boss Key کلیف بلزینسکی بازی بتل رویال Radical Heights را معرفی کرد.