اولین تصاویر از شروع فیلمبرداری فیلم Creed 2 منتشر شد

اولین تصاویر از شروع فیلمبرداری <a href=فیلم Creed 2 منتشر شد”/>

اخیرا اولین تصاویر از شروع فیلمبرداری و تولید فیلم مورد انتظار کرید ۲ (Creed 2) منتشر شده است.