انتشار فهرست رسمی بازیگران و اولین خلاصه داستان فیلم Captain Marvel

انتشار فهرست رسمی بازیگران و اولین خلاصه داستان <a href=فیلم Captain Marvel”/>

مارول فهرست رسمی بازیگران و اولین خلاصه داستان فیلم کاپیتان مارول (Captain Marvel) را منتشر کرده که حاوی نکات بسیار جالبی است.