امکان حضور مسافران زمان در مراسم یادبود استفان هاوکینگ

همشهری آنلاین: سازمان‌دهندگان مراسم یادبود پرفسور استفان هاوکینگ فقید امکان حضور مسافران در زمان را در این مراسم فراهم آورده‌اند.