اعلان جنگ سازمان بهداشت جهانی علیه یکی از قاتلان اصلی بشر

همشهری آنلاین: بیماری قلبی یکی از اصلی‌ترین قاتلان بشر در جهان به شمار می‌رود