اعطای مدرک دکترای افتخاری به فضانورد ناسا

همشهری آنلاین: دانشگاه پردو، به «اندرو فیوستل» فضانورد ناسا مدرک دکترای افتخاری اعطا کرد.