اطلاعاتی از فیلم Duke Nukem با بازی جان سینا منتشر شد

اطلاعاتی از <a href=فیلم Duke Nukem با بازی جان سینا منتشر شد”/>

تهیه کنندگان فیلم Duke Nukem (دوک نیوکم) اطلاعات جدید و بیشتری از این فیلم با بازی جان سینا، را منتشر کرده‌اند.