استفاده از پهپادها در پاکسازی ساحل

همشهری آنلاین: دانشمندان انگلیسی قصد دارند برای پاکسازی سواحل این کشور، از پهپادها کمک بگیرند.