از ماستیت سینه چه می دانید؟

ماستیت سینه

ماستیت سینه التهاب دردناک بافت پستان است. این بیماری شایع ترین مشکل در طول ماه اول شیردهی است، اما ممکن است در دیگر زمان ها هم ایجاد شود. ناحیه التهابی ممکن است قرمز، متورم، غیرطبیعی، گرم، دردناک و یا لمس کردن آن سخت باشد. نبض ما– علائم ماستیت سینه می تواند به تدریج یا به […]

نوشته از ماستیت سینه چه می دانید؟ اولین بار در نبض ما پدیدار شد.