ارتقا به نسخه Definitive Edition برای کاربران پی سی Divinity: Original Sin 2 رایگان خواهد بود

ارتقا به نسخه Definitive Edition برای کاربران پی سی Divinity: Original Sin 2 رایگان خواهد بود

استودیو لاریان اعلام کرد که ارتقای بازی Divinity: Original Sin 2 به نسخه Definitive Edition برای کاربران کامپیوتر رایگان خواهد بود.