آیا ظروف تغذیه پرندگان حیات وحش را تهدید می‌کند؟

همشهری آنلاین: کارشناسان هشدار می‌دهند که ظروف تغذیه عمومی پرندگان می‌تواند باعث گسترش بیماری‌ها در جمعیت پرندگان شود.