آمار فروش فیلم‌ها در سال جدید تا پایان دیروز

بانی فیلم:اولین آمار فروش فیلم‌ها در سال ۹۷ اعلام شد.این آمار به قرار زیر است:
«مصادره»: یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
«لاتاری»: ۵۲۰ میلیون تومان
«به وقت شام»: ۵۰۰ میلیون تومان
«لونه زنبور»: ۳۵۰ میلیون تومان
«خرگیوش»: ۱۷۰ میلیون تومان
«فیلشاه»: ۷۵ میلیون تومان
«فراری»: ۷۰ میلیون تومان

نوشته آمار فروش فیلم‌ها در سال جدید تا پایان دیروز اولین بار در بانی‌فیلم پدیدار شد.